Europejski internet nadal jest wolniejszy niż w reklamach

Rzeczywista prędkość stacjonarnego internetu w Europie to zaledwie 75-78 proc. prędkości reklamowanej – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmę SamKnows Limited.

Z opublikowanego w październiku raportu, który zawiera dane z badań prowadzonych do października 2014 r. wynika, że w porównaniu z 2013 r. udział rzeczywistej przepływności łączy przy pobieraniu danych w stosunku do reklamowanej przez operatorów niemal nie uległ zmianie. W godzinach szczytu, czyli między 19.00 a 23.00 operatorzy dostarczali 75,9 proc. reklamowanej prędkości wobec 75,6 proc. w 2013 r. Gdy weźmie się pod uwagę dane 24-godzinne, wskaźnik ten w 2014 r. wynosił 78,3 proc. wobec 78,1 proc. w 2013 r.

Z badań prowadzonych na potrzeby raportu wynika, że w godzinach szczytu najmniejsze różnice występują w prędkości pobierania danych łączami dostarczanymi przez operatorów kablowych (średnio jest to 86,5 proc. prędkości reklamowanej) i w przypadku łączy światłowodowych (83 proc.). Operatorzy korzystający z miedzianych łączy i technologii xDSL dostarczają klientom jedynie 63 proc. reklamowanej przepływności.

W przypadku wysyłania danych średnia prędkość stanowi w godzinach szczytu 90,4 proc. prędkości reklamowanej, a średnia dla sieci kablowych jest wręcz nieznacznie wyższa niż reklamowana.

Z raportu wynika także, że średnia prędkość łączy xDSL, kablowych i FTTx jest w Europie wyższa niż w USA. Dla xDSL wynosi – przy pobieraniu danych – odpowiednio 8,27 Mb/s i 7,67 Mb/s, dla usług internetowych operatorów kablowych 66,57 Mb/s i 25,48 Mb/s, a dla łączy światłowodowych 53,09 Mb/s i 41,36 Mb/s. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki dla badań z 2014 r. były wyższe niż w 2013 r. W przypadku łączy kablowych wzrost średniej prędkości pobierania danych wyniósł 27,5 proc.

Co ciekawe, w 2014 r. średnia prędkość wysyłania danych w Europie była o 35,6 proc. wyższa niż rok wcześniej i wynosiła 10,94 Mb/s.

Według autorów raportu, w godzinach szczytu średnia prędkość łącza w Europie wynosiła 38,19 Mb/s i była o 25,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. Co należy uznać za pozytywne, przepływność w szczycie niewiele się także różniła od średniej za całą dobę, która wynosiła 39,69 Mb/s.

Jak podkreślono wyniki w poszczególnych krajach mocno się różnią. zarówno co do średniej prędkości łączy, jak i różnicy między przepływnością rzeczywistą i reklamowaną. Dotyczy to także poszczególnych technologii. Według SamKnows, świetnym tego przykładem jest Polska i Słowacja w przypadku łączy xDSL.

Rzeczywista przepływność w tych dwóch krajach w godzinach szczytu stanowi odpowiednio 85,6 proc. i 86,0 proc. prędkości reklamowanej. Zdaniem firmy oznacza to, że działający na tych rynkach operatorzy bardziej konserwatywnie niż ISP w innych krajach podchodzą do marketingu produktów. Jest to oczywiście dla dobra  klienta, bo jest on mniej rozczarowany tym co dostaje.

Z kolei polscy operatorzy łączy FTTx w szczycie byli w stanie zaoferować 82,3 proc. reklamowanej prędkości, a więc mniej niż średnia europejska. Najlepiej prezentowali się tu operatorzy z Danii (95,1 proc.) i Norwegii (94,3 proc.). W przypadku sieci kablowych polskim klientom oferowano w szczycie średnio 89,3 proc. reklamowanej przepływności, co jest wynikiem lepszym od średniej europejskiej. W tej technologii najlepiej prezentowali się operatorzy z Czech (93,4 proc.) i Portugalii (94,5 proc.).

W Polsce w badaniach SamKnows uczestniczyło 158 klientów korzystających z łączy xDSL, 127 używających łączy kablowych oraz 54 wykorzystujących łącza FTTx. Z danych zebranych w naszym kraju wynika, że średnia prędkość łącza xDSL w szczycie przy pobieraniu danych to 9,19 Mb/s, FTTX – 57,87 Mb/s, a kablowego – 57,0 Mb/s.

Firma badawcza – tak jak w poprzednich latach – analizowała także dane dotyczące opóźnień i stabilności transmisji (ten wskaźnik jest ważny m.in. w przypadku używania technologii VoIP) czyli jitter, a także utraty pakietów.

Wyniki dotyczące opóźnień i jitter uzyskane w Polsce w ostatniej edycji badań są lepsze niż w każdej z poprzednich. Są na poziomie niższym niż średnia europejska. Niestety w porównaniu z badaniami z października 2013 r. wzrósł procent traconych pakietów. W przypadku łączy xDSL i dostarczanych przez operatorów kablowych ten wskaźnik jest na poziomie wyższym niż średnia europejska.

SamKnows przez trzy lata na zlecenie Komisji prowadził badania wykorzystując – w ostatniej rundzie – urządzenia zainstalowane w 8582 mieszkaniach w 28 krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Islandii.

Źródło: Polska Szerokopasmowa