Dokumenty

Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych
Cennik w promocji „Pakiety na miarę”
Cennik usług telefonicznych
Regulamin
Regulamin promocji „Pakiety na miarę”
Regulamin promocji „Zakabluj sąsiada”
Regulamin promocji dla studentów
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych
Informacje z art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Formularz odstąpienia od umowy zawartej lub zmienionej poza lokalem
Kodeks Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w branży telekomunikacyjnej
Wzór umowy
Cennik Podstawowy Jambox Mobile
Cennik Promocyjny Jambox Mobile
Regulamin Dodatkowy Jambox Mobile – zasady RLAH (Roam-Like-At-Home) oraz FUP (Fair-Use-Policy)
Lista kanałów telewizji Jambox z kanałami gwarantowanymi
Istrukcja obsługi dekoderów z oprogramowaniem Kyanit HD (dekodery MAG250)
Pełna instrukcja obsługi dekoderów telewizji Jambox
Układ i numeracja kanałów telewizji Jambox
Nowa numeracja kanałów telewizji Jambox
Domyślna Moja Lista 100 telewizji Jambox
Potwierdzenie nadania certyfikatu UKE Uczciwy transfer
Potwierdzenie nadania certyfikatu KRD Rzetelna firma
Cennik w promocji „Pakiety na miarę” do 31 maja 2023
Cennik w promocji „Pakiety na miarę” do 31 stycznia 2021
Cennik dostępu do Internetu w promocji „TRZYSTA MEGA na nowy rok szkolny”
Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych dla umów podpisanych do 31 maja 2023 roku
Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych dla umów podpisanych do 31 stycznia 2021 roku
Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych dla umów podpisanych do 31 października 2017 roku
Ogólny cennik usług telekomunikacyjnych dla umów podpisanych do 30 czerwca 2016 roku
Regulamin do 5 listopada 2021 roku
Regulamin do 21 grudnia 2020 roku
Regulamin do 11 grudnia 2018 roku
Regulamin do 31 grudnia 2017 roku
Regulamin do 30 kwietnia 2016 roku
Regulamin aktualny do 28 lutego 2015r.
Wzór umowy aktualny do 11 grudnia 2018 roku
Wzór umowy aktualny do 31 grudnia 2017 roku
Wzór umowy aktualny do 28 lutego 2015r.
Regulamin promocji „Pakiety na miarę” do 31 maja 2023
Regulamin promocji „Pakiety na miarę” do 31 stycznia 2021
Regulamin promocji „TRZYSTA MEGA na nowy rok szkolny”