Nowe, niższe ceny Internetu 600 i 1000Mbps

Z dniem 1 maja obniżyliśmy ceny Internetu 600Mbps do 69zł oraz 1000Mbps do 89zł. Obydwie ceny dotyczą umowy ze zobowiązaniem na 24 miesiące ale możliwe jest krótsze zobowiązanie lub umowa na czas nieokreślony.

Oczywiście jak zawsze przepustowość jest symetryczna i gwarantowana.

Nowe ceny dotyczą nowych oraz przedłużanych umów.
Przypominamy, że umowę może przedłużyć każdy, bez wzgl. na to kiedy była zawarta poprzednia umowa.