Plastyk na Osiedlu Tysiąclecia ma już 70 lat!

Szkoła średnia to wyjątkowy czas w życiu człowieka – wspominamy go później z rozrzewnieniem, albo wręcz przeciwnie, wolelibyśmy o nim zapomnieć. Są też takie szkoły, które w wyjątkowy sposób kształtują swoich uczniów i wpływają na przyszłe losy swoich absolwentów. Do takich szkół z pewnością należy katowicki Plastyk!

Jak to się zaczęło

Początki obecnego Zespołu Szkół Plastycznych W Katowicach sięgają 1947 roku. Już dwa lata po wojnie założono Państwowe Liceum Plastyczne. Jeśli jesteście uważni i czytaliście nasz artykuł o historii Osiedla Tysiąclecia, na pewno wiecie, że powstało ono dopiero 30 lat później – początkowo szkoła mieściła się w Zawodziu, a warsztaty na ul. Kościuszki i Warszawskiej. Przenosiny na Tauzen to jedna z zasług Pani Ireny Rączki, która pracowała w Plastyku jako nauczycielka polskiego i przez 30 lat (!) pełniła funkcję dyrektora placówki – od roku 1982 do 2012. Nowa siedziba oznaczało znacznie więcej przestrzeni dla uczniów na realizowanie swoich pasji i rozwijanie talentów. To staraniom legendarnej Pani Dyrektor szkoła zawdzięcza także swoją nietypową formę architektoniczną czy otwarcie nowych kierunków kształcenia takich jak snycerstwo, jubilerstwo i techniki graficzne. W 1998 powołano Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych, a rok później Liceum Plastyczne, które wchodzą w skład obecnego Zespołu Szkół.

Plastyk na Osiedlu Tysiąclecia ma już 70 lat!

Zespół Szkół Plastycznych dziś

Katowicki plastyk to szkoła, która idzie z duchem czasu, ale przy tym kultywuje swoje tradycje i trwa przy tym, co dobre. Od lat słynie z dobrego poziomu kształcenia, a kandydaci muszą sobie zdawać sprawę, że bycie uczniem tej szkoły to nie przelewki – zajęć jest dużo, trwają do późnego popołudnia, a do tego dochodzi jeszcze sporo prac domowych. W zamian na włożony trud, około 300 uczniów ma możliwość pracy ze świetną kadrą nauczycielską (z której wielu to absolwenci tej szkoły), liczącą około 50 osób. Mają do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie i potrzebny sprzęt, a swoje zainteresowania rozwijają w ramach zajęć ogólnych takich jak rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy filmu i fotografii, podstawy projektowania czy historia sztuki.  Każdy może wybrać także jedną z czterech specjalizacji: techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie, formy użytkowe: złotnictwo, film i fotografia: realizacje. Wielu uczniów rozwija także swoje pozaartystyczne pasje.

Z okazji 70 rocznicy istnienia szkoły, życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom dalszych sukcesów! A jeśli mielibyście ochotę wziąć udział w obchodach, te odbędą się już 2 czerwca. Więcej informacji na stronie szkoły.