Polityka kontroli płatności

 1. Faktury wystawiamy pierwszego dnia miesiąca z 7-dniowym terminem płatności;

 2. Faktury wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w umowie oraz są dostępne do pobrania w Panelu użytkownika;

 3. Każdy abonent ma swój indywidualny numer rachunku do przelewów, więc przy płatności za sąsiada lub koleżankę prosimy o zwrócenie uwagi, żeby numer konta był właściwy;

 4. Za faktury można zapłacić tradycyjnym przelewem, za pomocą płatności on-line w Panelu użytkownika, kartą płatniczą lub BLIKiem w Biurze Obsługi Klientów w godzinach pracy BOK, na Poczcie lub w agencjach opłat. Płatności on-line oraz w BOK przyjmujemy bez opłat i prowizji;

 5. Przelewy księgowane są automatycznie, w dni robocze między godziną 10 a 12 i obejmują płatności, które wpłynęły na konto bankowe w poprzednim dniu roboczym;

 6. Przelewy z błędnym tytułem (np. numer starej faktury) lub na niewłaściwą kwotę są księgowane ręcznie – opóźnienie może wynosić do 2 dni roboczych;

 7. Opłaty zrealizowane z Panelu użytkownika za pomocą płatności on-line są księgowane najpóźniej w ciągu godziny, najczęściej w ciągu 15 minut;

 8. W przypadku kiedy faktura jest przeterminowana o 14 dni, o godzinie 10:30 automat wysyła „Przypomnienie w sprawie konieczności zapłaty zaległej faktury”;

 9. W przypadku dalszej zwłoki, po 30 dniach od terminu płatności, automat wysyła „Ponaglenie do zapłaty zaległej faktury” z terminem 10 dni na uregulowanie zadłużenia oraz informacją o blokadzie usług w razie braku płatności do 40 dnia od terminu płatności faktury (liczy się data wpływu na konto);

 10. W przypadku dalszej zwłoki, po minimum 40 dniach od terminu płatności, w najbliższy poniedziałek lub czwartek o godzinie 10:30, automat zakłada blokadę wszystkich usług – blokada nie jest zakładana, jeżeli niezapłacona pozostaje tylko jedna faktura lub faktura jest opłacona częściowo i do pełnej kwoty faktury brakuje mniej niż 10zł;

 11. W czasie blokady działa Panel użytkownika oraz cała strona www.systel.pl, serwis transakcyjny płatności on-line oraz serwisy transakcyjne banków udostępnione w systemie płatności on-line – a więc możliwe jest uregulowanie całości zadłużenia oraz automatyczne zdjęcie blokady w kilkanaście do kilkudziesięciu minut. Jeżeli serwis transakcyjny któregoś banku nie działa, prosimy o informację;

 12. Blokada jest zdejmowana przez automat w ciągu 30 minut, jeżeli wszystkie faktury są opłacone lub w terminie płatności – opłacenie wszystkich przeterminowanych faktur w Panelu użytkownika za pomocą płatności on-line spowoduje automatyczne zdjęcie blokady wszystkich usług w ciągu godziny (nawet w środku nocy);

 13. Na prośbę abonenta możemy zdjąć blokadę ręcznie ale tylko do następnego poniedziałku lub czwartku – wtedy automat ponownie nałoży blokadę, jeżeli faktury pozostaną niezapłacone;

 14. W przypadku przesłania potwierdzenia przelewu możliwe jest tymczasowe oznaczenie faktury jako zapłaconej ale na maksymalnie 7 dni;

 15. Jeżeli faktura jest przeterminowana o 60 dni automat wysyła „Wezwanie do zapłaty zaległych płatności” a w najbliższy poniedziałek lub czwartek o godzinie 10:30 następuje blokada wszystkich usług – nawet jeżeli niezapłacona pozostaje tylko jedna faktura – blokada nie jest zakładana, jeżeli  faktura jest opłacona częściowo i do pełnej kwoty faktury brakuje mniej niż 10zł;

 16. W przypadku kiedy na koncie abonenta pozostają niezapłacone trzy faktury a najstarsza jest przeterminowana o 90 dni następuje rozwiązanie umowy z winy abonenta i, w przypadku umów zawartych na czas określony, naliczony zostaje zwrot upustów w wysokości proporcjonalnej do czasu pozostałego do końca zobowiązania. Równocześnie zostaje wysłane listem poleconym wezwanie do zapłaty ze wskazaniem, że w przypadku nie uregulowania należności dług zostanie dopisany do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

 17. W przypadku dalszej zwłoki w opłaceniu zaległych faktur oraz/lub ew. zwrotu upustów, oraz/lub nie zwróceniu sprzętu wysyłane jest Pocztą Polską „Przedsądowe wezwanie do uregulowania zadłużenia” a po 30 dniach od wezwania, dług zostaje dopisany do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

 18. Jeżeli dług nie zostanie uregulowany w całości oraz nie zostanie zwarty układ o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty, po 120 dniach od terminu płatności najstarszej faktury, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego a po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty do komornika.